Toàn tỉnh tiết kiệm điện hơn 352 triệu kWh


(BDO) Ngày 14-1, Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD), cho biết trong năm 2021 công ty đã triển khai công tác tiết kiệm điện dưới nhiều hình thức, chương trình và tuyên truyền đến người dân, khách hàng dùng điện về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Công nhân Điện lực Thuận An lắp đặt đèn sử dụng năng lượng mặt trời tặng hộ gia đình khó khăn.

Chương trình đã được đông đảo người dân, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, tiết kiệm điện trên địa bàn đạt  352,248 triệu kWh, tăng 6,98% so với năm 2020; đạt tỷ lệ 113,11% so với kế hoạch được giao; đạt 2,4% so với thương phẩm.

 Tuy nhiên, theo đánh giá của công ty, bên cạnh những thuận lợi chương trình tiết kiệm điện vẫn còn gặp bất cập, khó khăn trong công tác tuyên truyền để người dân hưởng ứng, tham gia tích cực hơn. PCBD hiện quản lý trên 500.000 khách hàng sử dụng điện, chi phí phân bổ không đủ để triển khai nhiều hoạt động truyền thông, phối hợp tổ chức đoàn thể để vận động khách hàng tham gia mạnh mẽ hơn.

Minh Duyhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *