Toàn tỉnh đạt hơn 7,7 tỷ kWh điện thương phẩm


 Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) vừa cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, các hoạt động kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phục hồi mạnh. Nhờ đó tình hình sản xuất, kinh doanh của PCBD cũng khởi sắc và có nhiều điểm sáng, chỉ tiêu điện thương phẩm, giá bán điện bình quân tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Cũng theo PCBD, mặc dù ghi nhận tình hình sản xuất đã dần phục hồi nhưng tốc độ chưa cao, thể hiện qua việc điện thương phẩm trong 6 tháng đầu năm chỉ tăng 1,52% so với cùng kỳ, sản lượng điện thương phẩm tháng cao nhất vẫn thấp hơn 3,1% so với tháng cao nhất của năm 2021. Lũy kế điện thương phẩm trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh đạt hơn 7,7 tỷ kWh. Để đạt kế hoạch Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) giao gần 15,3 tỷ kWh, bình quân mỗi tháng còn lại trong 6 tháng cuối năm PCBD cần đạt tối thiểu 1.262 triệu kWh.

MINH DUYhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *