Tổ chức tập huấn, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực


 Trong những tháng đầu năm 2021, Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về Chương trình OCOP.

Theo đó, chi cục đã tổ chức 8 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia quản lý điều hành cấp huyện, cấp xã trong tỉnh; tổ chức 2 lớp tập huấn cho chủ thể tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn TX.Bến Cát, TX.Tân Uyên. Ngoài ra, chi cục còn tổ chức 2 lớp kỹ năng bán hàng thương mại điện tử cho chủ thể OCOP có sản phẩm đạt chuẩn 3 sao, 4 sao và chủ thể tiềm năng; tổ chức 3 buổi thảo luận về giải quyết các vấn đề chủ thể cần để hoàn chỉnh hồ sơ tham gia Chương trình OCOP.

PHƯƠNG ANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *