Tổ chức lại Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương


(BDO) UBND tỉnh Bình Dương vừa có quyết định tổ chức lại Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương thành Trung tâm Quy hoạch phát triển đô thị thuộc Sở Xây dựng.

Theo đó, Trung tâm Quy hoạch phát triển đô thị là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Trung tâm có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm có chức năng: Nghiên cứu, tư vấn giúp Giám đốc Sở Xây dựng rà soát, triển khai đồng bộ các loại quy hoạch xây dựng, đô thị, nông thôn; nghiên cứu, phản biện khoa học về quy hoạch kiến trúc, xây dựng; thực hiện các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc, xây dựng.

Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương được thành lập vào năm 2012, trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng là Trung tâm Quy hoạch phát triển đô thị – nông thôn và Ban quản lý dự án ngành xây dựng. 

Ngọc Thanh

 https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *