Thực hiện hiệu quả đề án thu thuế điện tử


 Theo Cục Hải quan Bình Dương, thời gian qua đơn vị đã phát triển có hiệu quả đề án thu thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7, thực hiện tốt Đề án phối hợp thu ngân sách Nhà nước, bảo lãnh thuế với các ngân hàng thương mại bằng phương thức điện tử (E-Payment). Ngoài ra, dịch vụ nộp tiền trực tiếp tại Cổng thanh toán điện tử hải quan 24/7 giúp tạo thêm kênh lựa chọn cho người nộp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, cũng như khắc phục được sai sót của người nộp thuế, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tiết kiệm chi phí và nguồn lực cho doanh nghiệp.

Theo đó, Cục Hải quan Bình Dương đã triển khai sử dụng các chứng từ điện tử (giấy phép điện tử, giấy chứng nhận điện tử và các giấy tờ điện tử tương đương) được cấp thông qua cơ chế một cửa quốc gia khi thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa với các đơn vị kho bạc – ngân hàng tại Bình Dương nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc nộp thuế. Chủ động theo dõi, báo cáo và xử lý kịp thời các vướng mắc, sự cố của các chương trình liên quan đến hoạt động thu nộp thuế qua ngân hàng, thu nộp điện tử (E-Payment). Xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp liên quan đến thu nộp, hoàn, miễn, giảm tiền thuế.

TRIẾT NHÂNhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *