Thu thuế bảo vệ môi trường tăng cao


 Số liệu thống kê từ Cục Thuế tỉnh cho biết tổng thu 4 tháng đầu năm 2022 của tỉnh là trên 11.646 tỷ đồng, đạt 28,39% so dự toán năm Bộ Tài chính giao và bằng 77,04% so cùng kỳ. Các lĩnh vực, khoản thu, sắc thuế đạt khá như doanh nghiệp Nhà nước địa phương, kinh tế dân doanh, thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất…

Trong đó, cao nhất là lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) với số thu thuế trên 557 tỷ đồng, đạt 29,35% so dự toán năm Bộ Tài chính giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 219,65% so cùng kỳ. Theo Cục Thuế tỉnh, thu trong lĩnh vực BVMT đạt khá nhờ hoạt động sản xuất, kinh doanh hồi phục, sản lượng tiêu thụ tăng so với cùng kỳ. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách liên quan đến thuế BVMT, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nắm bắt kịp thời, kê khai thuế đúng quy định.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh còn chỉ đạo các phòng, chi cục thuế tăng cường kiểm tra các trường hợp kê khai, nộp thuế BVMT để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm, không để xảy ra các trường hợp khai man, trốn thuế làm thất thu ngân sách.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *