Thu ngân sách của ngành thuế đạt 97% dự toán


 Theo số liệu thống kê của Cục Thuế tỉnh, trong tháng 11, thu ngân sách của ngành trên toàn địa bàn tỉnh 2.300 tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng của năm 2021 là 41.382 tỷ đồng, đạt 97% so dự toán năm Bộ Tài chính giao, bằng 99,2% so với cùng kỳ.

Nguồn thu ngân sách của ngành thuế tăng, cho thấy sau một thời gian ngắn hoạt động trở lại sau giãn cách xã hội, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, người dân đang dần phục hồi, tuy mức thu chưa đạt như kỳ vọng. Từ đây đến cuối năm 2021, Cục Thuế tỉnh sẽ theo dõi diễn biến tình hình thu, thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, rà soát mọi nguồn thu, nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụthu quýIV vàcảnăm 2021.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *