Thu hút đầu tư nước ngoài vượt 14,9% kế hoạch năm


 Theo báo cáo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 15-11, tỉnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài được hơn 2 tỷ đô la Mỹ (vượt 14,9% kế hoạch năm), gồm 64 dự án đầu tư mới (592 triệu đô la Mỹ), 24 dự án điều chỉnh tăng vốn (808 triệu đô la Mỹ), 161 dự án góp vốn (669 triệu đô la Mỹ). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 4.011 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 37 tỷ đô la Mỹ.

Trước những khó khăn bởi dịch bệnh, tỉnh vẫn quan tâm khai thác hiệu quả mối quan hệ với các đầu mối xúc tiến đầu tư tại các thị trường nước ngoài; chủ động kết nối, làm việc, liên lạc với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư bằng nhiều phương thức, cách làm phù hợp. Từ đầu năm đến nay, tỉnh tổ chức 19 hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư với các quốc gia, tập đoàn, hiệp hội.

NGỌC THANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *