Thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên: Chú trọng phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm


 Trên địa bàn thị trấn Tân Thành có tổng đàn gia cầm 9.500 con, gia súc 208 con (heo 127 con, trâu bò 81 con). Trong năm 2021, UBND thị trấn thường xuyên chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm. Theo đó, tiêm phòng gia cầm được 9.400 con, đạt 98,95%, tiêm phòng gia súc được 175 con, đạt 96,7%.

Trong năm 2021, UBND thị trấn đã phối hợp tiến hành kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp. Qua kiểm tra, các cơ sở chấp hành tốt các quy định về ngành nghề kinh doanh. Ngoài ra, kiểm tra các cơ sở buôn bán, giết mổ gia cầm ở khu vực chợ, kết quả không phát hiện trường hợp vi phạm.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *