Thị trấn Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên): Hội nghị nhân dân “Phát triển kinh tế gắn với xây dựng đô thị văn minh”


UBND thị trấn Tân Bình vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn tổ chức hội nghị nhân dân năm 2022 với nội dung “Phát triển kinh tế gắn với xây dựng đô thị văn minh”. Tại hội nghị, UBND thị trấn thông qua báo cáo tóm tắt công tác phát triển kinh tế gắn với xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn. Sau đó, người dân thị trấn đã có 18 lượt ý kiến, hiến kế cho chính quyền trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương trong thời gian tới. Tại hội nghị, lãnh đạo UBND thị trấn đã tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của người dân. Trong năm 2023, UBND thị trấn sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, góp phần thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn đề ra.

KIM TUYẾNhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *