Thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã An Thái


Ban Chỉ đạo Nông thôn mới (NTM) tỉnh vừa có buổi thẩm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao của xã An Thái, huyện Phú Giáo giai đoạn 2018-2020.

Năm 2015 xã An Thái hoàn thành việc xây dựng NTM và được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Hàng năm xã luôn giữ vững các tiêu chí và đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM. Năm 2020, xã được chọn triển khai xây dựng NTM nâng cao theo Quyết định 1925 của tỉnh về xây dựng NTM nâng cao, giai đoạn 2018-2020. Quá trình triển khai xây dựng NTM nâng cao đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cùng Đảng, chính quyền trong việc nâng cao các tiêu chí. Đến cuối năm 2020, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và 43/43 chỉ tiêu NTM nâng cao.

Quá trình triển khai xây dựng NTM nâng cao, tổng nguồn lực xây dựng NTM toàn xã đạt hơn 609 tỷ 390 triệu đồng; trong đó vốn ngân sách Nhà nước hơn 141 tỷ 636 triệu đồng, vốn tín dụng hơn 92 tỷ 535 triệu đồng, vốn doanh nghiệp gần 75 tỷ 360 triệu đồng, vốn nhân dân đóng góp gần 300 tỷ đồng, gồm tiền mặt, hiến đất đai, cây trái, hoa màu, công trình xây dựng… Đến cuối năm 2020, thu nhập người dân toàn xã đạt 65 triệu đồng/ năm. Hộ nghèo giảm còn 7 hộ, chiếm tỷ lệ 0,6%.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo NTM tỉnh đã ghi nhận những kết quả trong quá trình triển khai xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao của xã An Thái; đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện để nâng chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, cho sự phát triển chung của địa phương…

HẢI SÂMhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *