Tham mưu chi hỗ trợ cho 29 hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19


 Triển khai thực hiện hỗ trợ đối tượng là hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, Phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định chi hỗ trợ cho 29 hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền hỗ trợ hơn 107 triệu đồng.

Ngoài ra, đối với các đối tượng gồm: Hướng dẫn viên du lịch, người lao động, hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch không bảo đảm điều kiện được hưởng chế độ theo Nghị quyết số 68/ NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ- TTg, phòng cũng đã hướng dẫn liên hệ địa phương (UBND cấp xã) để được hướng dẫn hỗ trợ theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 16-7-2021 của UBND tỉnh.

CẨM LÝhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *