Tập trung tuyên truyền Chương trình OCOP cấp huyện


 Theo ông Văng Phước Hậu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, nhằm đẩy nhanh việc triển khai kế hoạch và tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, chi cục sẽ tổ chức hội nghị tuyên truyền để hướng dẫn triển khai một số nội dung thuộc Chương trình OCOP đến các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Theo đó, các nội dung sẽ được triển khai gồm: Quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa và lợi ích của Chương trình OCOP; vai trò nhiệm vụ các cấp trong quản lý điều hành; vai trò nhiệm vụ của chủ thể khi tham gia Chương trình OCOP; hướng dẫn quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP các cấp theo chu trình thường niên; triển khai những tiêu chí tối thiểu cần có của một hồ sơ tham gia Chương trình OCOP. Thời gian thực hiện từ ngày 30-11 đến 10-12, tại phòng kinh tế các huyện, thị và thành phố.

T.PHƯƠNG  https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *