Tập trung thực hiện chính sách tiền tệ, bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả


 Đó là một trong 3 yêu cầu của ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022 vào sáng 14-1.

Sau khi nghe báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Bình Dương và các ý kiến tham luận của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, ông Mai Hùng Dũng yêu cầu hệ thống ngân hàng tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai có hiệu quả nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của NHNN Việt Nam về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường; tăng cường kiểm tra, thanh tra giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm cân đối nguồn vốn, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh trong điều kiện “bình thường mới”…

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng hoạt động ngành ngân hàng vẫn ổn định, góp phần đáp ứng yêu cầu cung ứng vốn và dịch vụ tài chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tổng hoạt động huy động vốn và hoạt động tín dụng (tính đến ngày 31-12-2021) trên địa bàn tăng 12,28% so với năm trước; tổng dư nợ ước đạt 253.010 tỷ đồng, tăng 10,58% so với năm 2020. Năm 2022, NHNN chi nhánh Bình Dương đề ra mục tiêu, nhiệm vụ với 9 giải pháp, như: Huy động vốn tăng 13%; dư nợ tín dụng tăng 12% và thực hiện có hiệu quả các chương trình tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *