Tập huấn ứng dụng phần mềm nhật ký sản xuất FaceFarm và kế toán hợp tác xã


Nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số (CĐS) ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam tổ chức tập huấn ứng dụng phần mềm nhật ký sản xuất FaceFarm và kế toán hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin vào việc sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý và phát triển bền vững trong giai đoạn CĐS, xây dựng cơ sở dữ liệu cho ngành nông nghiệp, thực hiện liên kết vùng… Qua đó, tạo sự thay đổi từ nhận thức đến hành động về CĐS của cơ quan, đơn vị trong ngành và tổ chức, cá nhân tham gia về chuỗi giá trị nông nghiệp. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành của ngành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy CĐS nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả. Hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua nền tảng số; ứng dụng công nghệ số để tự động hóa một số quy trình sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương.

PHƯƠNG ANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *