Tập huấn nghiệp vụ thư viện theo hình thức trực tuyến


Thư viện tỉnh vừa tổ chức xong lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện cho 170 học viên là viên chức làm công tác thư viện tại các huyện, thị, thành phố và các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm giúp các viên chức làm công tác thư viện trong hệ thống thư viện công cộng, thư viện trường học nắm bắt những kiến thức cơ bản trong tổ chức, hoạt động của thư viện trường học, nhất là các kiến thức về thư viện số để từng bước tiếp cận, xây dựng thư viện số theo Quyết định số 206/QĐ- TTg ngày 11-2-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch số 4628/KH-UBND ngày 14-9-2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Qua 4 ngày theo học, các học viên đã được giảng viên hướng dẫn thêm những vấn đề về tổ chức quản lý, hoạt động thư viện trường học và kiến thức cơ bản về xây dựng, tổ chức phục vụ thư viện số cho trường học cũng như các kỹ năng giới thiệu sách và kể chuyện theo sách.

CẨM LÝhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *