Tăng tỷ lệ nhà chung cư trong các dự án nhà ở đô thị lên 30%


 Trong giai đoạn 2021- 2025, Bình Dương tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở, đáp ứng nhu cầu cho tất cả các nhóm dân cư, đặc biệt là các đối tượng chính sách; phát triển nhà ở xanh, sạch, hiện đại, bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, hướng đến phát triển đô thị thông minh.

Trong đó, tỉnh tiếp tục phát triển nhà ở thương mại, đẩy mạnh phát triển nhà ở chung cư tại các khu vực đô thị nén ở khu vực phía nam của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ thực hiện việc quản lý, sử dụng quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới để xây dựng nhà ở xã hội, tăng tỷ lệ nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị lên 30%; tỷ lệ nhà cho thuê bằng 8,5% so với tổng diện tích nhà ở tăng thêm tại khu vực đô thị.

PHƯƠNG LÊhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *