Tăng cường nhập khẩu nguyên liệu sản xuất


Theo Sở Công thương, để phục vụ cho phục hồi và phát triển sản xuất, trong tháng 4, các doanh nghiệp cần tăng cường nhập khẩu nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu tháng 4-2022 ước đạt 2 tỷ 604 triệu đô la Mỹ, tăng 15,2% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 372,2 triệu đô la Mỹ tăng 14,9% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 2 tỷ 232 triệu đô la Mỹ, tăng 15,3% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8 tỷ 537 triệu đô la Mỹ, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 1 tỷ 221 triệu đô la Mỹ, tăng 1,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 7 tỷ 316 triệu đô la Mỹ, tăng 1,3%.

Tuy vậy, với sự phục hồi và phát triển, 4 tháng đầu năm, kinh ngạch xuất nhập khẩu vẫn duy trì mức xuất siêu 3,9 tỷ đô la Mỹ.

T.MYhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *