Sở Công thương: Sẽ tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị về năng lượng và kỹ thuật an toàn


Theo Sở Công thương, năm 2022, sở tiếp tục tổ chức nhiều hội thảo nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an toàn hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, kinh doanh khí, xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, sở sẽ tổ chức hội nghị triển khai quy định quản lý an toàn hóa chất đối với các doanh nghiệp, cơ sở ngoài khu/cụm công nghiệp; hội nghị triển khai Quy chuẩn 05A:2020. Cùng với đó sở sẽ tổ chức hội thảo về sử dụng bảo hộ lao động và trang thiết bị ứng phó sự cố hóa chất đối với các doanh nghiệp hoạt động hóa chất nguy hiểm; huấn luyện an toàn cho chỉ huy, công nhân nổ mìn tại các doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, Sở Công thương tiếp tục đôn đốc nhắc nhở các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, trạm nạp LPG rà soát, báo cáo tình hình cải tạo và khắc phục những tồn tại; phối hợp với Bộ Công thương tổ chức lớp đào tạo người quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp trọng điểm…

KHẢI ANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *