Sản lượng điện cung cấp cho Bình Dương hơn 10 tỷ kWh


 Công ty Điện lực BìnhDương (PCBD) vừa cho biết trong tháng 8-2022, sản lượng điện tiếp nhận toàn hệ thống hơn 1,31 tỷ kWh, trong đó bao gồm điện nhận từ Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) là 1.246 triệu kWh và điện mặt trời mái nhà là 68 triệu kWh, tăng 41,51% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 8 tháng năm 2022 lượng điện nhận toàn PCBD là 10.631 triệu kWh, gồm điện nhận EVN là 10.073 triệu kWh và từ điện mặt trời mái nhà là 558 triệu kWh, tăng 5,98% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, toàn PCBD có 4.078 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 780.130 kWp, sản lượng phát lên lưới là 558.438.326 kWh. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng từ đầu năm đến nay PCBD vẫn bảo đảm cung ứng điện đầy đủ, an toàn để phục vụ sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

MINH DUYhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *