Quý I-2022: Toàn tỉnh thành lập mới 3 hợp tác xã


 Theo số liệu của Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh, trong quý I-2022, Liên minh HTX phối hợp cùng UBND các huyện, thị, thành phố đã tuyên truyền, vận động, thành lập mới 3 HTX (HTX Vận tải Miền Nam – TP.Thuận An; HTX Dịch vụ – Nông nghiệp Bến Súc, huyện Dầu Tiếng; HTX Nông nghiệp – Thương mại – Dịch vụ Thiện Nhân, huyện Bắc Tân Uyên) với 21 thành viên, tổng vốn điều lệ của 3 HTX là 2,4 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay toàn tỉnh có 215 HTX với hơn 31.000 thành viên, vốn điều lệ hơn 788 tỷ đồng. Trong quý II, Liên minh HTX sẽ phối hợp với các sở, ngành chức năng, Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể (KTTT) huyện, thị, thành phố, các đoàn thể và các cơ quan thông tin mở rộng công tác tuyên truyền về KTTT, Luật HTX năm 2012, các văn bản liên quan đến lĩnh vực KTTT, HTX. Bên cạnh đó, đơn vị cũng giới thiệu các nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển KTTT, HTX do các sở, ngành, đoàn thể quản lý…

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *