Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể phát huy hiệu quả


Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, trong quý I-2022, Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể đã xét duyệt hồ sơ vay vốn của 6 thành viên, giải ngân hơn 9,1 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ cho vay lên hơn 60,6 tỷ đồng. Ngoài ra, cán bộ quỹ còn hướng dẫn đối tượng có nhu cầu hoàn thiện 10 hồ sơ vay vốn.

Trong quý II, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tổ chức hội nghị khách hàng để tuyên truyền và tư vấn, hướng dẫn các hợp tác xã lập thủ tục vay vốn từQuỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và tổ chức thẩm định, xét duyệt cho vay. Dự kiến, số tiền giải ngân khoảng 12,7 tỷ đồng.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *