Phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên: Chú trọng kiểm soát ô nhiễm môi trường


 Thời gian qua, để việc kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường, phường Uyên Hưng đã thực hiện nhiều giải pháp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị, UBND phường đã tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc nhóm 1 (trục đường chính), yêu cầu di dời vào tuyến đường nhánh. Đối với nhóm 2 (đường nhánh) yêu cầu cơ sở trong quá trình hoạt động phải thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Đối với công tác phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, phường kiên quyết không thu gom rác thải của hộ dân chưa thực hiện phân loại. Được biết, tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt đạt khoảng 75 – 80%, riêng một số tuyến đường đạt khoảng 90%.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *