Phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một: Chung tay xây dựng thành phố xanh


Nhằm chung tay xây dựng TP.Thủ Dầu Một trở thành “thành phố xanh”, “thành phố công viên”, trong 9 tháng năm 2022, UBND phường Phú Hòa đã rà soát các khu đất công sau khi thực hiện các công trình do tỉnh, thành phố thực hiện còn lại và đất công diện tích nhỏ trên địa bàn để tiến hành xây dựng hoa viên, tiểu cảnh theo hình thức xã hội hóa. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục duy trì, cải tạo, trồng và chăm sóc hoa tại các hoa viên do hội, đoàn thể được phân công quản lý.

Ban Chỉ đạo xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị phường đã triển khai vận động lắp đặt wifi tại các công viên, hoa viên gắn với tuyên truyền các nội dung xây dựng thành phố xanh sạch đẹp, văn minh. Đến nay, phường đã lắp đặt wifi tại 3 hoa viên kết hợp clip tuyên truyền trên mạng khi kết nối với số tiền 68 triệu đồng. Bên cạnh đó, UBND phối hợp khối vận của phường tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh ở các tuyến đường và hoa viên trên địa bàn.

PHƯƠNG LÊhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *