Phường Bình Hòa, TP.Thuận An: Các mô hình kinh tế hợp tác hoạt động ổn định


 Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể phường Bình Hòa, trên địa bàn phường hiện có 2 tổ hợp tác (THT) và 2 hợp tác xã đang hoạt động.

Tính đến hết tháng 6-2022, doanh thu của các THT so với cùng kỳ năm 2021 tăng. Cụ thể, THT nấu ăn doanh thu 70 triệu đồng, chi 60 triệu đồng lợi nhuận đạt 10 triệu đồng; THT photocoppy thu 100 triệu đồng, chi 60 triệu đồng, lợi nhuận đạt 40 triệu đồng. Ban Chỉ đạo luôn quan tâm củng cố các THT, hợp tác xã, từng bước phát huy nguồn lực để phát triển sản xuất. Mô hình THT, hợp tác xã thường xuyên được duy trì, tạo điều kiện cho các thành viên tiếp tục hoạt động phát triển kinh tế, có thu nhập ổn định.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *