Phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid – 19


(BDO) Sáng 6-12, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 lần thứ ba – Industry Summit 2021 với chủ đề: “Phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) trong kỷ nguyên số”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng  đồng chủ trì diễn đàn. Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành.

 Lãnh đạo tỉnh tham dự trực tuyến diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 tại điểm cầu Bình Dương

Diễn đàn đã nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày khung chính sách  phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội bền vững gắn với Chiến lược phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, có 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Thực hiện lộ trình mở cửa nền kinh tế gắn với phòng chống dịch; an sinh xã hội; hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh;  phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tiến sĩ Mary C.Hallward-Driemeier, Cố vấn Kinh tế cấp cao về Tài chính, Năng lực cạnh tranh và Đổi mới sáng tạo Ngân hàng Thế giới đã khái quát về tương lai kinh tế toàn cầu và các gợi ý chính sách cho Việt Nam. Theo đó, 3 xu hướng của toàn cầu trong thời gian tới là: Công nghiệp 4.0 đang tăng tốc nhưng không đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực và phân khúc của các chuỗi giá trị toàn cầu (GVC); Toàn  cầu hóa và các mô hình của GVC đang điều chỉnh, theo chủ nghĩa dân túy đang gia tăng, căng thẳng thương mại, cũng như những quan ngại lớn hơn về khả năng chống  chịu và thích ứng với các cú sốc; dịch vụ hóa cũng đang tăng tốc, đặc biệt là với mức độ số hóa sâu sắc hơn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đại biểu, lãnh đạo các Bộ, ngành đã đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp sâu sắc mang tầm chiến lược có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào xây dựng các chủ trương về phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, trong đó có chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việt Nam đang thực hiện 2 chương trình song hành với nhau về chính sách  phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội bền vững và phòng, chống dịch Covid-19. Phục hồi phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới cần cả 2 yếu tố nội lực (con người, thiên nhiên, văn hóa) được xác định là chiến lược lâu dài và ngoại lực (vốn, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực) có ý nghĩa quan trọng mang tính đột phá…  

Phương Lêhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *