Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TX.Tân Uyên: Tổng dư nợ cho vay hơn 300 tỷ đồng


 Trong 9 tháng đầu năm, doanh số cho vay trên địa bàn thị xã của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TX.Tân Uyên hơn 66 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ lũy kế hơn 300 tỷ đồng.

Ngoài ra, chính quyền địa phương đã ủy thác nguồn ngân sách thị xã qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã với số tiền 5 tỷ đồng. Được biết, hoạt động ủy thác nhằm tiếp tục thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm, ổn định cuộc sống, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *