Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Thuận An: Sẵn sàng nguồn vốn hỗ trợ người dân sản xuất, kinh doanh


 Ông Đồng Quốc Khải, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Thuận An, cho biết Phòng Giao dịch đã chuẩn bị nguồn vốn gần 20 tỷ đồng, trong đó chủ yếu nguồn vốn giải quyết việc làm, kịp thời hỗ trợ cho người dân trên địa bàn đầu tư sản xuất, kinh doanh sau khi trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Được biết, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Thuận An đang khẩn trương triển khai nguồn vốn giải quyết việc làm cho hộ dân trên địa bàn các xã, phường. Trước mắt, phòng tập trung giải ngân cho người dân các phường An Thạnh, Bình Nhâm, An Sơn, Hưng Định, Lái Thiêu và Vĩnh Phú và sẽ tiếp tục giải ngân cho các hộ kinh doanh tại các phường còn lại khi điều kiện thuận lợi. Các hộ gia đình vay vốn chủ yếu đầu tư vào việc buôn bán, cải tạo vườn cây để khôi phục lại sản xuất.

VĂN TIẾNhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *