Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Dầu Tiếng: Doanh số cho vay đạt 93,1% kế hoạch


Ông Trần Đăng Khoa, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Dầu Tiếng, cho biết trong 9 năm 2021 đơn vị chú ý phòng, chống dịch bệnh và thực hiện nhiệm vụ đẩy nhanh các giải pháp hỗ trợ khách hàng trong sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, đơn vị đã cho vay với tổng doanh số trên 115,8 tỷ đồng, với hơn 3.346 khách hàng, đạt 93,1% kế hoạch. Nâng tổng dư nợ đạt gần 470 tỷ đồng, với 12.412 khách hàng còn dư nợ, tăng 3,7% so với đầu năm. Nhìn chung, nguồn vốn ủy thác được phân bổ giải ngân kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng.

T.HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *