Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bàu Bàng: Tổng dư nợ 5 tháng đạt 96,4% kế hoạch năm


Trong tháng 5-2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bàu Bàng tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng nguồn vốn vay ủy thác từ NHCSXH tỉnh. Đồng thời, công tác phối hợp với các địa phương thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra. Theo đó, doanh số cho vay tháng 5 đạt 65,5 tỷ đồng với 1.278 lượt khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ 42,1 tỷ đồng. Tổng dư nợ 5 tháng 353,6 tỷ đồng, đạt 96,4%/ kế hoạch năm, với 7.547 khách hàng còn dư nợ.

Từ nguồn vốn vay ủy thác đã giải quyết được nhiều việc làm cho các đối tượng chính sách, nhiều mô hình phát triển kinh tế đã phát huy được hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế tại địa phương.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *