Phân vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao


 UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển nông, lâm, ngư nghiệp đến năm 2020 và bổ sung quy hoạch đến năm 2025. Trong đó, phân vùng phát triển nông nghiệp gồm 2 vùng: Vùng phía nam và vùng phía bắc.

Vùng phía nam, gồm: TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, TX.Bến Cát và TX.Tân Uyên, với tổng diện tích gần 69.000 ha, tập trung phát triển nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ. Trong đó ưu tiên thúc đẩy sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao; cây ăn quả đặc sản; nuôi trồng các loại sinh vật cảnh… Vùng phía bắc, gồm: Huyện Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Phú Giáo và Dầu Tiếng, với diện tích trên 200.500 ha, hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây cao su, cây ăn quả đặc sản, rau an toàn, các vùng chăn nuôi tập trung; các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mô hình vườn cây ăn quả đặc sản kết hợp du lịch sinh thái; trồng cây lâm nghiệp; nuôi thủy sản nước ngọt…

PHƯƠNG ANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *