Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 80%


 Để thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu được giao trong năm 2021, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành sẽ tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm là triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp ngay khi Chính phủ thông qua các chương trình, kế hoạch phục hồi kinh tế.

Để tập trung khơi thông dòng vốn đầu tư phát triển, ngành sẽ đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công được giao trong năm 2021, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 80% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, ngành sẽ tiếp tục tham mưu triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công mới các công trình, như các dự án phục vụ hoạt động thể dục thể thao; các hạng mục phục vụ công trình di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi; đồng thời khởi công trở lại các công trình bị ngưng do dịch bệnh Covid-19, như: Trưng bày mỹ thuật khu di tích lịch sử Chiến khu Đ, nâng cấp cơ sở vật chất Bảo tàng tỉnh.

H.THUẬNhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *