Phấn đấu đến năm 2025, tổng lượng khách du lịch đạt 5.250.000 lượt người


 UBND tỉnh vừa phê duyệt đề án “Phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Theo đề án, phấn đấu đến năm 2025, ngành du lịch tỉnh sẽ đạt được một số chỉ tiêu: Tổng lượng khách du lịch đạt 5.250.000 lượt, trong đó khách quốc tế 320.000 lượt, khách nội địa 4.930.000 lượt; doanh thu du lịch đạt 2.090 tỷ đồng; thu hút 7.500 lao động trong ngành du lịch, trong đó có 60% lao động đã qua đào tạo; có 50 cơ sở khách sạn được xếp hạng sao với tổng số phòng lưu trú là 7.500 phòng; công nhận 1 khu và 2 điểm du lịch. Phấn đấu đến năm 2030, tổng lượt khách du lịch đạt 8.100.000 lượt khách; doanh thu du lịch đạt 3.700 tỷ đồng; thu hút 8.500 lao động trong ngành du lịch, trong đó có 70% lao động đã qua đào tạo; có 60 cơ sở khách sạn được xếp hạng sao với 8.000 phòng lưu trú; có 1 khu và 5 điểm du lịch được công nhận.

CẨM LÝhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *