Phấn đấu đến năm 2025, 100% số xã trong toàn tỉnh có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP


(BDO) Ngày 28-12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020; triển khai một số phường hướng và giải pháp thực hiện Chương trình OCOP trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

OCOP là chương trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng nội sinh và gia tăng giá trị; trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, trong đó chủ thể thực hiện là hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở có giấy đăng ký kinh doanh. Triển khai Chương trình OCOP trong giai đoạn 2018 – 2022, đến nay toàn tỉnh có 47 sản phẩm OCOP được chứng nhận từ 3 sao trở lên, trong đó có 8 sản phẩm 4 sao và 39 sản phẩm 3 sao; có nhiều sản phẩm sau khi công nhận đạt chuẩn OCOP thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng và doanh số bán ra ngày càng tăng, góp phần nâng cao lợi nhuận cho các chủ thể. 

Ký kết hợp tác giữa Chi cục Phát triển nông thôn và VNPT

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% số xã trong toàn tỉnh có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; ít nhất 150 chủ thể đăng ký tham gia Chương trình OCOP; ít nhất 80 sản phẩm đạt 3 sao trở lên được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, ít nhất 3 sản phẩm đạt 5 sao được chứng nhận sản phẩm OCOP quốc gia. 

Tin, ảnh: Thoại Phươnghttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *