Nhiều hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả


 Tính đến nay, toàn tỉnh có 65 hợp tác xã (HTX) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với 942 thành viên, tổng vốn hoạt động hơn 179 tỷ đồng. Trong đó, trồng trọt 14 HTX, chăn nuôi 6 HTX, tổng hợp 45 HTX. Doanh thu bình quân của 1 HTX là 2.676 triệu đồng, lãi bình quân 769 triệu đồng, thu nhập bình quân của lao động 72 triệu đồng/năm.

Trong đó, có 11 HTX hoạt động hiệu quả theo Luật HTX năm 2012, áp dụng sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, hữu cơ). Tiêu biểu như HTX Cây ăn quả Tân Mỹ ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Co.opmart, Co.opFood; HTX Nông nghiệp Nhân Đức đầu tư hệ thống điện, máy bơm làm dịch vụ tưới tiêu cho các thành viên, được chứng nhận sản xuất hữu cơ; HTX Nông nghiệp công nghệ cao Kim Long ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dưa lưới, liên kết tiêu thụ với Công ty TNHH Bình An (Hà Nội); HTX Năm Hạng áp dụng công nghệ cao organic…

T.PHƯƠNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *