Ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện nhiều mô hình dự án


 Sở NN&PTNT tiếp tục triển khai thực hiện các dự án “Xây dựng chuỗi sản xuất rau an toàn vùng phía Nam tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2021”, “Phát triển vườn cây ăn quả đặc sản gắn với du lịch sinh thái vùng phía Nam tỉnh Bình Dương”; Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025”; “Hình thành vùng sản xuất và cung ứng các loại sinh vật cảnh vùng phía Nam Bình Dương giai đoạn 2018-2022”.

Trong những tháng đầu năm 2021, ngành nông nghiệp đã tổ chức 4 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng theo hướng VietGAP. Mặt khác, ngành tổ chức kiểm tra, giám sát 6/9 mã vùng trồng, 5/7 mã đóng gói trên địa bàn huyện Phú Giáo và huyện Dầu Tiếng. Kết quả các mã vùng trồng và cơ sở đóng gói đạt theo quy định của nước nhập khẩu.

PHƯƠNG ANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *