Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Thủ Dầu Một: Tổng dư nợ cho vay ủy thác đạt 498 tỷ


 Trong 4 tháng đầu năm 2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) thành phố huy động vốn đạt gần 77 tỷ đồng, cho vay gần 87 tỷ đồng với 918 lượt khách hàng, thu nợ trên 45 tỷ đồng. Lũy kế tổng dư nợ đạt trên 547 tỷ đồng với 9.833 khách hàng, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,17%. Tổng dự nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị – xã hội đạt 498 tỷ đồng, chiếm 91% tổng dư nợ.

Trong quý II-2022, NHCSXH thành phố sẽ bám sát, hướng dẫn hình thức ủy thác vốn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn tín dụng chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. Đồng thời, ngân hàng thường xuyên rà soát, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng tín dụng trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành 100% các chỉ tiêu tín dụng được giao.

THANH HỒNG

 https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *