Nâng cao hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”


Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), Bình Dương đã từng bước tạo thương hiệu, định danh nông sản, xây dựng chuỗi giá trị hướng đến đưa sản phẩm nông sản của tỉnh nhà đến thị trường trong và ngoài nước.

Sản phẩm bưởi da xanh của Hợp tác xã Cây ăn trái Tân Mỹ (xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên) được công nhận là sản phẩm đạt 4 sao OCOP cấp tỉnh. Trong ảnh: Đoàn công tác Trung ương tham quan vườn bưởi của Hợp tác xã Cây ăn trái Tân Mỹ (ảnh chụp thời điểm trước dịch bệnh bùng phát)

 Phát triển sản phẩm đặc thù

Trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay, nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, phát triển kinh tế – xã hội bền vững, cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc và giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ngày 7-5-2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020.

Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các làng nghề, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh làm chủ thể thực hiện. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và cơ chế, chính sách để hỗ trợ thực hiện. Thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn.

Ngày 29-4-2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1166/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Chương trình đặt ra 3 mục tiêu cụ thể: Xây dựng hệ thống quản lý, thực hiện Chương trình OCOP đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã; ban hành và áp dụng cơ chế, chính sách đồng bộ để thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP trên phạm vi cả tỉnh; trong năm 2020, có ít nhất 30 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng đạt 3 sao trở lên, được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Kế hoạch số 3388/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình OCOP với các mục tiêu cụ thể: Triển khai Chương trình OCOP thường niên đạt các chỉ tiêu tối thiểu; vận động ít nhất 50 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP và đăng ký đánh giá phân hạng sản phẩm trong năm 2021; thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và định hướng xuất khẩu…

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: Củng cố hệ thống điều hành, tư vấn thực hiện Chương trình OCOP; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Chương trình OCOP; đào tạo, tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hỗ trợ phát triển sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ OCOP; hỗ trợ phát triển các tổ chức kinh tế; hỗ trợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; tổ chức kiểm tra giám sát; tổ chức thực hiện các hợp phần Chương trình OCOP.

Đẩy mạnh triển khai

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặc dù đây là chương trình mới, chưa có tiền lệ và kinh nghiệm. Tuy nhiên với sự vào cuộc tích cực các cấp, ngành, từ chính quyền địa phương đến chủ thể kinh tế, Chương trình OCOP đã đạt được những kết quả tích cực ban đầu. Các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn đã hoàn thành đạt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể đến nay có 24 chủ thể tham gia Chương trình OCOP với 36 sản phẩm. 100% sản phẩm đã được đánh giá, phân hạng tại cấp huyện, tỉnh. UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt, công nhận cho 28 sản phẩm OCOP cấp tỉnh; trong đó 8 sản phẩm đạt 4 sao và 20 sản phẩm đạt 3 sao.

Chương trình OCOP đã tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia và phát huy vai trò của các chủ thể kinh tế trong việc nâng cấp hoàn thiện sản phẩm theo nhu cầu thị trường và tái cơ cấu tổ chức kinh tế theo hướng liên kết. Các sản phẩm có nhiều chuyển biến tích cực rõ nét về chất lượng và bao bì nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, một số sản phẩm có vùng nguyên liệu được hỗ trợ chứng nhận VietGAP, chứng nhận hữu cơ…

Nhằm đạt được mục tiêu 100% số xã trên địa bàn tỉnh có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, ít nhất 150 chủ thể đăng ký tham gia; ít nhất 80 sản phẩm đạt 3 sao trở lên được chứng nhận sản phẩm cấp tỉnh, ít nhất 3 sản phẩm đạt 5 sao được chứng nhận sản phẩm OCOP quốc gia trong giai 2021-2025. Ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp cần chủ động, thường xuyên, thống nhất giữa các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan để rà soát tổng thể, đưa ra những giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương.

Tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Cần phát huy sức mạnh, vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát triển sản phẩm truyền thống của địa phương, tạo sức bật cho khu vực kinh tế nông thôn trong giai đoạn tới.

 Ông Văng Phước Hậu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn: Chương trình OCOP là cơ hội để các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản, dịch vụ tiêu biểu, dễ dàng tiếp cận với các đối tác kinh doanh mở rộng thị trường cung cấp sản phẩm, nâng cao giá trị, thu nhập, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn. Bình Dương là tỉnh có lợi thế phát triển các sản phẩm nông sản tạo thương hiệu, chỗ đứng trên thị trường trong nước và quốc tế. Một số sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng tiềm năng của tỉnh bước đầu nâng cao được khả năng cạnh tranh, dần đáp ứng được thị hiếu tiêu dùng trong và ngoài nước.  

THOẠI PHƯƠNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *