Mặt bằng lãi suất cho vay ổn định


Thời gian gần đây, một số ngân hàng tăng nhẹ lãi suất huy động làm dấy lên lo ngại sẽ tác động tăng lãi suất cho vay. Tuy nhiên, qua khảo sát trên địa bàn tỉnh, lãi suất cho vay hầu như không biến động.

Hiện lãi suất cho vay VND kỳ hạn vay ngắn hạn thuộc một số ngành, lĩnh vực ưu tiên ở mức 4,5%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn trên địa bàn phổ biến ở mức 4,5-7,0%/năm; lãi suất cho vay trung, dài hạn trên địa bàn phổ biến ở mức 8,5-9,5%/năm. Đối với lãi suất cho vay đô la Mỹ, hiện lãi suất cho vay kỳ hạn ngắn hạn phổ biến ở mức 2,0-3,3%/năm; lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 3,0- 5,58%/năm.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2022, mặt bằng lãi suất về cơ bản được tiếp tục duy trì ổn định, lãi suất huy động và cho vay trên địa bàn không có sự biến động đáng kể. Lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên được thực hiện đúng theo quy định.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *