Kinh tế tập thể đẩy mạnh chuyển đổi số


Trong năm 2022, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã vận động các HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia các chương trình, hội thảo, hội nghị chuyên đề về công tác chuyển đổi số do Liên minh HTX Việt Nam và các sở, ngành chức năng trong tỉnh tổ chức nhằm tạo động lực cho kinh tế tập thể, HTX phát triển nhanh và bền vững.

Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh còn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam tổ chức triển khai ứng dụng phần mềm nhật ký sản xuất FaceFarm và kế toán cho các HTX trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Liên minh HTX tỉnh còn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ khảo sát thực tế tại 11 đơn vị tham gia thực hiện Đề tài nghiên cứu thí điểm áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, có 7 HTX hoạt động thuộc lĩnh vực nông nghiệp đăng ký tham gia.

PHƯƠNG ANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *