Kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm


 Trong những tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong tỉnh tiếp tục được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, nguy cơ tái phát bệnh dịch tả heo châu Phi, cúm gia cầm và bệnh nổi cục trên đàn trâu, bò tiềm ẩn rất cao.

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đã tích cực chỉ đạo các Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm kịp thời. Tăng cường kiểm soát ở các cửa ngõ giáp ranh với các tỉnh, phân công lực lượng thú y bảo đảm ca trực 24/24 giờ. Tăng tần suất vệ sinh tiêu độc các cơ sở chăn nuôi, kiểm tra chặt chẽ việc giết mổ trái phép, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc; bố trí cán bộ, phương tiện, vật tư sẵn sàng thực hiện các hành động ứng phó theo hướng dẫn…

PHƯƠNG ANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *