Khuyến khích nông dân áp dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất


 Theo Phòng Kinh tế TP.Thuận An, thời gian tới phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ và văn bản pháp luật về quản lý khoa học và công nghệ trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn.

Theo đó, khuyến khích nông dân áp dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi, nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng của cây ăn trái, rau màu, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản… và các sản phẩm xuất khẩu như hoa, kiểng, bonsai… Phát triển một số cơ sở sản xuất nhỏ với công nghệ truyền thống được cải tiến hoặc công nghệ mới thích hợp. Đồng thời theo dõi và triển khai thực hiện các đề tài, dự án đã được phê duyệt.

PHƯƠNG ANhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *