Kho bạc Nhà nước Bình Dương – 25 năm đồng hành cùng tỉnh nhà xây dựng và phát triển


Sau 25 năm chia tách tỉnh, Bình Dương đã có bước phát triển đột phá và bền vững. Bình Dương đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh, thành có nền sản xuất công nghiệp hiện đại hàng đầu và đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Trong giai đoạn mới, Bình Dương xây dựng, phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Cùng với việc chia tách tỉnh, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bình Dương được thành lập kể từ ngày 1-1-1997 theo Quyết định số 1140/TC-QĐ-TCCB ngày 14-12-1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. KBNN Bình Dương đã phát triển mạnh về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu và nhịp độ tăng trưởng kinh tế nhanh, mạnh mẽ của tỉnh Bình Dương.

Chuyển mình lớn mạnh qua từng giai đoạn phát triển

Kiên trì với con đường đã chọn, đó là tiến hành đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tư duy nền tảng “trải chiếu hoa mời gọi đầu tư”, “trải thảm đỏ thu hút nhân tài”, Bình Dương đã vượt qua những khó khăn về xuất phát điểm, tận dụng những thuận lợi về kết quả bước đầu trong xây dựng cơ chế chính sách và sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước từ sau Đại hội VIII của Đảng. Bình Dương bước vào giao đoạn mới xây dựng và phát triển với cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật bắt đầu được đầu tư theo hướng hiện đại và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, tạo nền móng vững chắc cho Bình Dương bắt đầu bứt phá.

“Dám nghĩ, biết làm, lấy công nghiệp làm trung tâm”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Dương đã nỗ lực tập trung mọi nguồn lực thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc hình thành và phát triển các khu công nghiệp (KCN) tập trung là mục tiêu xuyên suốt, vô cùng quan trọng trên con đường phát triển của tỉnh. Thành công của các KCN đầu tiên như Sóng Thần I (thành lập năm 1995) đã mở màn cho sự hình thành và phát triển thêm các KCN. Tỉnh đã tiến hành quy hoạch và xây các KCN. Đến nay, Bình Dương đã có 29 KCN, trong đó nhiều KCN đã trở thành “thương hiệu”, thu hút nhiều DN lớn, tập đoàn đa quốc gia đến đầu tư.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ nên Đảng bộ tỉnh đã tạo được sự thống nhất về tư tưởng và hành động đối với các chủ trương, chính sách trong phát triển kinh tế – xã hội, từ đó việc thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được xuyên suốt. Giữ vững tinh thần đổi mới, “trải chiếu hoa mời gọi đầu tư”, “trải thảm đỏ thu hút nhân tài”, Bình Dương đã khơi thông dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Bình Dương lấy công nghiệp làm nền tảng, là khâu đột phá, mà hạt nhân chính là xây dựng kết cấu hạ tầng KCN gắn với đô thị hóa. Với việc đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh, thu hút mạnh dòng vốn FDI, Bình Dương đã có bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một trong những tỉnh, thành luôn dẫn đầu cả nước về thu ngân sách, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu hút đầu tư FDI.

Cùng với sự phát triển vượt bậc về công nghiệp, thương mại – dịch vụ ngày càng thể hiện rõ nét văn minh, hiện đại, chất lượng cao. Bình Dương đã thật sự chuyển biến đột phá trong phát triển công nghiệp – thương mại, dịch vụ – đô thị, tạo ra những tiện ích để người dân, chuyên gia yên tâm sống, làm việc, học tập và gắ́n bó lâu dài với địa phương. Và hiện nay, Bình Dương đã và đang xây dựng, hình thành Trung tâm Thương mại thế giới Thành phố mới Bình Dương (WTC BD). WTC BD được kỳ vọng trở thành trung tâm dịch vụ tích hợp thương mại toàn cầu, thu hút đối tác, các nhà đầu tư, nhân lực, trí thức, tạo điều kiện hình thành hệ sinh thái thương mại quốc tế, kết nối giao thương toàn vùng. Tỉnh cũng xác định không thể đứng ngoài cuộc xu hướng phát triển không ngừng của công nghệ 4.0. Bình Dương đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm và đối tượng phục vụ. Đây là những tiền đề, đưa thương hiệu lên tầm quốc tế, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

Kho bạc Bình Dương 25 năm đoàn kết, sáng tạo và phát triển

KBNN Bình Dương là đơn vị ngành dọc trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Qua 25 năm hình thành và phát triển, KBNN Bình Dương đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đặc biệt là công tác quản lý Quỹ Ngân sách nhà nước. Số thu Ngân sách nhà nước năm sau luôn cao hơn năm trước và vượt chỉ tiêu được giao; công tác chi Ngân sách nhà nước luôn được kiểm soát chặt chẽ đúng chế độ quy định. Công tác giải ngân đạt kết quả tốt và được địa phương đánh giá cao.

Hoạt động của KBNN năm đầu thành lập (1997), Tổng thu NSNN  hơn  737 tỷ ; Tổng chi NSNN 371 tỷ và chi cho các chương trình dự án (như 327, 773, vốn sự nghiệp khác) là 935 tỷ. Trong những năm đầu mới thành lập, Bình Dương tuy đã thoát khỏi việc nhận trợ cấp từ ngân sách Trung ương, nhưng vẫn chưa có sự phát triển mạnh, nguồn thu chưa cao cùng với nhu cầu chi ngân sách lớn phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. KBNN Bình Dương đã phối hợp cùng các cơ quan thu tập trung đầy đủ, kịp thời các nguồn thu, các khoản vay và viện trợ. Đồng thời, giải ngân nhanh nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chi chặc chẽ trong chi đầu tư xây dựng cơ bản góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình.

Đến giai đoạn phát triển mạnh của Bình Dương, khi được đánh giá là điểm sáng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với nhiều khu công nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo ra nguồn thu lớn và thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài, thu NSNN của Bình Dương tăng lên qua các năm và tiến đến các vị trí dẫn đầu cả nước trong những năm gần đây. Hiện nay, tiến đến mục tiêu hình thành Trung tâm Thương mại thế giới Thành phố mới Bình Dương và xây dựng thành phố thông minh Bình Dương, Bình Dương tập trung đầu tư các dự án lớn trong xây dựng, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, nền tảng khoa học công nghệ.

Số liệu thu, chi năm 2021 (tính đến ngày 28-12-2021), Tổng thu NSNN khoản 66.910 tỷ  (so với năm 1997 tăng 91 lần); Tổng chi NSNN 29.124 tỷ (so với năm 1997 tăng hơn 79 lần). Do đó, việc tập trung nguồn thu, báo cáo kịp thời tồn quỹ ngân sách và kiểm soát chi đầu tư, giải ngân các dự án là một áp lực không nhỏ đối với KBNN Bình Dương.

Trong những năm gần đây, KBNN Bình Dương với chỉ tiêu biên chế được giao không tăng, cùng với quá trình tinh giản biên chế, số lượng biên chế thực tế ngày càng giảm. Tuy nhiên, lãnh đạo KBNN Bình Dương đã có những chỉ đạo sâu sát, phát huy đoàn kết nội bộ, áp dụng những sáng kiến, sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động nghiệp vụ. Nhiều chương trình ứng dụng được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả công tác, báo cáo kịp thời tình hình thu, chi, tồn quỹ ngân sách các cấp phục vụ lãnh đạo địa phương điều hành ngân sách. Đặc biệt, triển khai nhanh, hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước (DVCTT) đến đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS).


Nhờ sự ủng hộ của lãnh đạo địa phương về chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, sự hỗ trợ tận tình của công chức KBNN Bình Dương, Bình Dương là một trong ba đơn vị tiêu biểu hoàn thành sớm nhất 100% ĐNSDNS tham gia với 100% chứng từ được giao dịch qua DVCTT, tiến đến kho bạc ba không: “Không có người đến giao dịch, không giấy tờ và không chi tiền mặt tại Kho bạc”, đây là điều kiện để tiến đến mục tiêu Kho bạc điện tử. Và hiện nay, việc trao đổi về nghiệp vụ Kho bạc, thông tin thông báo của ngành, phản hồi của ĐVSDNS được thực hiện qua Trang thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước Bình Dương tại địa chỉ: https://khobac.binhduong.gov.vn/.

Phát huy truyền thống đoàn kết, đội ngũ cán bộ, công chức KBNN Bình Dương quyết tâm đoàn kết một ý chí, vượt lên mọi khó khăn, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, chung sức, chung lòng vì mục tiêu xây dựng Kho bạc hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững; Cố gắng hết mình trong công tác tổng hợp nguồn thu, kiểm soát chi NSNN, quản lý quỹ NSNN của địa phương và công tác kế toán NSNN đảm bảo đúng pháp luật, an toàn, hiệu quả đáp ứng cho công tác điều hành NSNN và phát triển của địa phương./.

Lê Thị Lâm Đồng (Kho bạc Nhà nước Bình Dương)https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *