Khai trương Sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị


 Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa phối hợp với một số đơn vị tổ chức lễ khai trương Sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị (Sàn giao dịch công nghệ) và khai mạc các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Sàn giao dịch công nghệ là tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ nhằm kết nối các bên cung – cầu công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trưng bày, trình diễn, triển lãm, xúc tiến giao dịch các sản phẩm, hàng hóa, góp phần phát triển thị trường khoa học công nghệ. Tại Sàn giao dịch công nghệ đã giới thiệu cơ sở dữ liệu của các công nghệ chào bán trên trang http://techmartvietnam. vn; hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ với hàng trăm ngàn bản ghi về công bố khoa học trong nước và quốc tế của các tác giả Việt Nam; các kết quả nghiên cứu khoa học trên thế giới thông qua các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ quốc tế, tạo cơ sở tri thức cho hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản xuất, kinh doanh.

PHƯƠNG LÊ

 https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *