Huyện Phú Giáo: Xây dựng clip đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch


 Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch tại địa phương, trong năm 2021, huyện Phú Giáo đã phối hợp với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát các điểm tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, xây dựng sản phẩm du lịch theo định hướng phát triển du lịch vùng sinh thái.

Đồng thời, huyện Phú Giáo đã xây dựng clip tuyền truyền, quảng bá các điểm đến du lịch huyện Phú Giáo. Ngoài ra, huyện đã triển khai chỉnh trang Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành (Nhà truyền thống huyện).

THU HƯỜNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *