Huyện Phú Giáo: Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện


 Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (mỗi xã 1 sản phẩm) huyện Phú Giáo vừa tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, năm 2021.

Tham gia hồ sơ đánh giá, phân hạng có 5 sản phẩm nông nghiệp của 2 đơn vị trên địa bàn huyện, gồm các sản phẩm ổi tươi của Hợp tác xã nông nghiệp ổi Thanh Kiên, xã Phước Hòa; sản phẩm chanh không hạt, của trang trại Chiến Thắng, xã Tam Lập. Các sản phẩm thơm Organic sơ chế đóng gói, chuối và mít sơ chế đóng gói của Công ty Cổ phần Vinamit, xã Phước Sang. Theo đánh giá, tất cả các sản phẩm tham gia đợt đánh giá này đều bảo đảm yêu cầu, tiêu chí của sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, đại diện cho địa phương. Tuy nhiên, hồ sơ đánh giá các sản phẩm chưa chuẩn bị bảo đảm theo yêu cầu, nên việc đánh giá sản phẩm chưa mang tính trực quan, cần tiếp tục hoàn thiện.

HẢI SÂMhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *