Huyện Dầu Tiếng: Tổng giá trị sản xuất đạt gần 19.987 tỷ đồng


 Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu chung của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, đến nay huyện Dầu Tiếng đã hoàn thành 32/38 chỉ tiêu kinh tế – xã hội.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt gần 19.987 tỷ đồng, tăng 13,24% so cùng kỳ, đạt 99,19% so kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt 9.264 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, đạt 98,33% so với kế hoạch; giá trị thương mại – dịch vụ đạt 6.184 tỷ 363 triệu đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ, đạt 99,56% so với kế hoạch; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 4.538 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ, đạt 100,5% so với kế hoạch. Thu ngân sách cơ bản bảo đảm được nhiệm vụ chi. Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được bảo đảm, quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, các đối tượng xã hội, bảo đảm khám và điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.

HỒNG NGAhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *