Huyện Dầu Tiếng: Thu ngân sách đạt 95% dự toán tỉnh giao


 Trong tháng 10, tuy gặp nhiều khó khăn chung do tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng thu ngân sách của huyện Dầu Tiếng đạt kết quả khả quan với mức thu gần 162 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng gần 1.412 tỷ đồng, đạt 95% so dự toán tỉnh giao, 82% so dự toán huyện giao. Chi ngân sách trên 913,3 tỷ đồng đạt 72,94% so với dự toán huyện giao.

Tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện ổn định với tổng nguồn vốn huy động 5.650 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2020; dư nợ cho vay đạt 3.480 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng đã được các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thẩm định, giải ngân kịp thời cho các doanh nghiệp, khách hàng, giúp ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *