Huyện Dầu Tiếng: Thông qua kết quả giám sát hoạt động lập, quản lý quy hoạch sử dụng đất


(BDO) Sáng 12-9, HĐND huyện Dầu Tiếng tổ chức họp thông qua báo cáo kết quả giám sát công tác lập, quản lý quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) đến năm 2030 trên địa bàn (ảnh)

Tại cuộc họp đã thông qua báo cáo công tác lập, quản lý quy hoạch SDĐ đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Đoàn giám sát HĐND huyện Dầu Tiếng nhận định công tác lập, quản lý quy hoạch SDĐ đến năm 2030 trên địa bàn được tổ chức đúng theo quy định pháp luật; đồng thời nêu ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị UBND huyện thực hiện một số điều chỉnh để công tác lập, quản lý quy hoạch SDĐ đến năm 2030 trên địa bàn được thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn. Các thành viên tổ giám sát đóng góp những ý kiến thiết thực giúp địa phương có thêm cơ sở để làm tốt hơn nữa trong công tác lập, quản lý quy hoạch SDĐ trên địa bàn.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trực thuộc cố gắng bám sát công tác lập, quản lý theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Địa phương cần rà soát và đánh giá từ tổng thể đến chi tiết để phát huy những điểm mạnh và kịp thời điều chỉnh, bổ sung những công việc làm chưa tốt, chưa đồng bộ…

ĐÌNH THẮNG

 https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *