Huyện Dầu Tiếng: Tập huấn dịch vụ công trực tuyến cho người dân


 Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, thời gian qua UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Dầu Tiếng đã ra quân tổ chức các buổi tập huấn tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân. Tham gia tập huấn, hướng dẫn cho người dân ngoài lực lượng cán bộ chuyên trách của địa phương còn có đông đảo đoàn viên, thanh niên và đại diện ban điều hành các ấp, khu phố.

Công tác tập huấn tham gia dịch vụ công trực tuyến cho người dân với mục đích nâng cao nhận thức và hướng dẫn người dân – chủ thể hưởng thụ – tham gia. Việc tổ chức các buổi tập huấn như trên được kỳ vọng sẽ giúp lãnh đạo các địa phương nâng cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Nội dung tập huấn tập trung giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện trên môi trường điện tử, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực, phiền hà, thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp.

ĐÌNH THẮNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *